Новини

11.02.2020
Земельна реформа в Україні триватиме близько семи-восьми років, в перші два роки вона не матиме впливу на зростання економіки країни
03.02.2020
Рентабельність сільськогосподарських підприємств за 2019 рік може рекордно впасти через зменшення цін на агропродукцію
22.01.2020
У комітеті ВРУ з питань аграрної політики пояснили, як перевірятимуть угоди про продаж землі
14.01.2020
Компанія Agromino, що володіє сільськогосподарськими активами в Україні вважає, що агрохолдинги з іноземними інвестиціями придбають не більше 10-15% орендованих ними земель
13.01.2020
В Україні буде діяти спрощена модель оцінки нерухомості: відтепер суб’єкт самостійно і безоплатно отримує оцінку нерухомості
09.01.2020
Законопроєкт про обіг земель сільгосппризначення №2278-10 із правками до другого читання був опублікований на сайті Верховної Ради

Пошук01054, Україна, м. Київ, вул. Бульварно-Кудрявська
(вул. Воровського), 51, офіс 11, тел./факс:
+38 (044) 482-07-42 (43), info@utsb.kiev.uaАкредитація

Учасниками біржових торгів можуть бути тільки члени Біржі. Членство на ТБ «УТСБ» регламентується Статутом, Правилами та іншими документами, затвердженими Біржовим Комітетом.

Членами Біржі є:

-  засновники Біржі;

-  юридичні та фізичні особи, зареєстровані як суб`єкти підприємницької діяльності, згідно з чинним законодавством України, в тому числі і іноземні, які володіють брокерським місцем на засадах постійного членства;

-  юридичні та фізичні особи, зареєстровані як суб`єкти підприємницької діяльності, згідно з чинним законодавством України, в тому числі і іноземні, які володіють брокерським місцем на засадах тимчасового членства – асоційовані члени Біржі (брокерські контори) терміном до одного року або одноразово (на одну біржову операцію).

Юридичні особи та фізичні особи - суб`єкти підприємницької діяльності, які виявили бажання стати асоційованими членами ТБ «УТСБ», подають до Дирекції Біржі документи, необхідні для реєстрації брокерської контори:

-  лист на бланку підприємства у вільній формі з проханням про прийняття в асоційовані Члени Біржі;

-  копію Статуту підприємства, завірену печаткою підприємства (для юридичних осіб);

-  копію свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи або копію свідоцтва про державну реєстрацію суб’єкта підприємницької діяльності – фізичної особи;

-  копію Виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців;

-  копію довідки з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України (ЄДРПОУ);

-  копію довідки про взяття на облік платника податків (форма № 4-ОПП);

-  копію свідоцтва платника податку на додану вартість (якщо є);

-  копію свідоцтва про сплату Єдиного податку (для платників єдиного податку);

-  копію наказу або протоколу про призначення керівника підприємства;

-  копію паспорту та довідки про присвоєння ідентифікаційного коду керівника підприємства або суб’єкта підприємницької діяльності – фізичної особи;

-  копію довідки про відкриття рахунку в банку.

Копії документів повинні бути завірені підписом уповноваженої особи та печаткою підприємства з відміткою «з оригіналом згідно».

Розгляд заяви та укладення угоди про асоційоване членство відбуваються протягом трьох робочих днів з моменту подання повного пакету документів. В разі відмови у прийнятті в асоційовані члени Біржі претенденту надається відмова у письмовому вигляді у десятиденний термін.

Після розгляду наданих документів між біржею та брокерською конторою укладається Угода про асоційоване членство та сплачується вступний внесок.

Згідно договору про асоційоване членство:

1. Біржа має право:

а) проводити сертифікацію брокерів асоційованого члена біржі (надалі – брокери) на предмет відповідності їх знань вимогам чинного законодавства, Правил біржових торгів, інших нормативних актів;

б) застосовувати до брокерів санкції, передбачені нормативними актами Біржі;

в) при необхідності, в односторонньому порядку, достроково розірвати договір у випадках:

-  порушення терміну сплати належних платежів, передбачених Правилами біржових торгів та окремими угодами;

-  порушення умов договору та норм законодавства у сфері біржової торгівлі.

2. Біржа зобов’язана:

а) провести акредитацію брокерів;

б) створити необхідні умови для успішного виконання брокерами своїх завдань та функцій з урахуванням технічних можливостей Біржі.

3. Асоційований член біржі має право:

а) діяти на Біржі у відповідності зі Статутом Біржі, Правилами біржових торгів, нормативними актами Біржі, за винятком права на участь в управлінні Біржею;

б) вимагати дострокового розірвання договору з відшкодуванням сплачених платежів у випадках невиконання Біржею її обов’язків, передбачених договором;

в) здійснювати необхідні біржові операції з майном допущеним для обігу на Біржі;

г) укладати угоди як від свого імені безпосередньо, так і за дорученням через своїх брокерів.

4. Асоційований член біржі зобов’язаний:

а) своєчасно сплачувати вступний та членські внески на рахунок Біржі;

б) здійснювати свою діяльність на Біржі у відповідності з чинним законодавством України, Статутом Біржі, Правилами біржової торгівлі, іншими нормативно-правовими актами;

в) перераховувати належні платежі на рахунок Біржі у строки та в розмірах, що встановлені Правилами біржової торгівлі та окремими угодами;

г) протягом 3-х днів з моменту надходження заявки від продавця або покупця, надати Біржі заявку на продаж або купівлю товарів на біржових торгах.

Асоційованому члену біржею видається Свідоцтво встановленого зразка. Для проведення біржових торгів Асоційований член біржі повинен видати наказ, в якому визначає брокерів з числа своїх працівників у кількості необхідній для проведення біржових операцій (не менше 2-х). Біржа на підставі наказу акредитує його брокерів та видає Біржові свідоцтва, які дають право брокерам проводити біржові операції. Брокери надають завірені копії паспорту (1, 2, 11 стор.) та довідки про присвоєння ідентифікаційного коду.

asnu.net